Patologické hráčstvo: Gamblérstvo je staršie ako ruleta

17. októbra 2017

Patologické hráčstvo: Gamblérstvo je staršie ako ruleta

Hazardné hry a ich katastrofálne dôsledky na život jedinca – myslíte si, že je to niečo nové?

Vonkoncom nie. Aj z románov, odohrávajúcich sa v minulých storočiach, poznáme tragické príbehy nešťastníkov, ktorí prehrali v kartách celý majetok.

Dobrým príkladom je ruský spisovateľ Dostojevskij, ktorý podľahol hazardu, o čom píše aj vo svojej knihe Hráč, či v ďalších dielach. John Daley, slávny golfista, zase priznal, že vo svojom živote prehral vyše 50 miliónov dolárov.

Čo sa od čias Dostojevského podstatne zmenilo, je forma hazardnej hry. Karty, či kocky boli do veľkej miery nahradené hracími automatmi.

Moderná doba potvrdzuje svoju rýchlosť aj v tom, ako rýchlo prídete pri hazarde o peniaze, či ako rýchlo nastane vo vašom živote rozvrat.

Gamblérstvo a jeho príznaky

Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-1) eviduje patologické hráčstvo ako diagnostickú kategóriu od roku 1994. Gamblérstvo je zaradené k návykovým a impulzívnym poruchám.

Ako znie definícia gamblérstva? Časté a opakované epizódy hráčstva, ktoré v živote jedinca dominujú, pričom vedú k poškodeniu jeho sociálnychrodinných,materiálnych pracovných hodnôt a iných záväzkov.

Gamblérstvo nie je závislosť v pravom slova zmysle, má však so závislosťami mnoho spoločných znakov. Niektorí odborníci považujú patologické hráčstvo za nelátkovú závislosť. V každom prípade ide o veľmi vážnu poruchu osobnosti.

Pre určenie diagnózy sú dôležité nasledujúce kritériá:

 • Počas 1 roka sa u jedinca vyskytnú aspoň 2 epizódy hráčstva.
 • Tieto epizódy nie sú pre jedinca výnosné, no napriek tomu sa opakujúa narúšajú jeho každodenný život.
 • Jedinec pociťuje silné nutkanie k hre, ktoré nemôže ovládnuť silou vôle.
 • Jedinec je zaujatý myšlienkami a predstavami hrania, resp. okolnosťami, ktoré túto činnosť sprevádzajú.

Patologické hráčstvo však musíme vedieť odlíšiť od:

 • Hráčstva a stávkovania – časté hranie za účelom vzrušenia a vyhrávania peňazí. Títo ľudia dokážu hazard držať „pod kontrolou“.
 • Nadmerného hráčstva u manických pacientov.
 • Hráčstva u sociopatických osobností – ide o širšiu poruchu sociálneho správania.

Kto je typický gamblér?

 • Jeho myseľ je zameraná na hazardnú hru – v predstavách znova prežíva minulé zážitky (súvisiace s hrou), plánuje ďalšiu hazardnú hru. Uvažuje, ako sa dostane k prostriedkom, ktoré mu umožnia znova hrať.
 • Aby docielil žiaduce vzrušenie, musí zvyšovať množstvo vsadených peňazí.
 • Opakovane, no neúspešne sa pokúšal hazardnú hru ovládnuť, redukovať ju, alebo s ňou prestať.
 • Keď sa pokúsi hrať menej, alebo celkom prestať hrať, cíti nepokojpodráždenosť.
 • Používa hazardnú hru ako únik pred problémami, prípadne si hrou znižuje negatívne pocity, ako vina, úzkosť, bezmocnosť, depresia.
 • Pri strate financií sa znova k hre vráti, aby vyhral peniaze naspäť.
 • Klame svojmu okoliu, aby zakryl dôsledky svojej hazardnej činnosti.
 • Kvôli hazardnej hre prichádza o svoj majetok a robí dlhy.
 • Dopúšťa sa ilegálnych činov (krádež, sprenevera, finančný podvod…), aby získal finančné prostriedky na hazard.
 • Kvôli hazardu stráca zamestnanie, nie je schopný pravidelnej pracovnej činnosti.
 • Rozpadá sa mu osobný život, kopia sa rodinné problémy, aj problémy v ostatných sociálnych vzťahoch.

Patologické hráčstvo – súvislosť s inými psychiatrickými poruchami

Patologickí hráči, podobne ako iní závislí jedinci, mávajú pridružené aj iné poruchy psychiatrického charakteru. Ide o poruchy kontroly impulzov, úzkostné poruchy či poruchy pozornosti (napr. hyperaktivita). U gamblérov sa často vyskytujú depresiemyšlienky na samovraždualkoholizmus, či iná drogová závislosť. To všetko komplikuje situáciu a sťažuje liečbu.

Gamblérstvo nie je len závislosť od automatov

Typického patologického hráča súčasnosti si predstavíme v tmavej herni s blikajúcimi a pípajúcimi strojmi, ktoré voláme výherné automaty. Nemusí to tak vyzerať v každom prípade. Prísť o svoj majetok môžete aj v pohodlí domova.

Žiaľ, aj v tejto oblasti sa prejavuje odvrátená strana internetu. Aj preto by úplný zákaz herní problém patologického hráčstva nevyriešil, hoci by sa predišlo mnohým tragédiám. To je však na dlhšiu diskusiu.

Ako vzniká gamblérstvo?

Pýtate sa, ako je možné, že niekto o hru vôbec nestojí, iný s ňou experimentuje, ale nikdy sa nestane gamblérom, a niekoho to tak ovládne, že príde o všetko? Je to tak preto, že my ľudia sme rôzni. Naše predispozície sú rôzne, a rôzne je aj prostredie, ktoré nás formuje.

To, že sa človek stal patologickým hráčom, nezapríčinila len jedna okolnosť. Ako pri iných psychických poruchách, návykovom správaní či závislosti, ide o súhrnviacerých faktorov, ktoré sú vzájomne podmienené.

Biologické faktory

Biologické faktory sú podobné ako pri iných poruchách a závislostiach. Ide o vnútorné predispozície u niektorých ľudí, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť„vzplanutia“ patologického hráčstva. Štúdie poukazujú najmä na nedostatočnú funkciu niektorých častí mozgu.

Poznatky z neurobiológie hovoria o narušení metabolizmu serotonínového, noradrenalínového a dopamínového systému, čo súvisí s impulzivitou a nepozornosťou, ktorá býva patologickým hráčom vlastná. Zaujímavé je, že toto návykové správanie viac postihuje mužov, no u žien je zas rýchlejší priebeh.

Psychologické faktory

Nedá sa s presnosťou povedať, že určité charakterové vlastnosti sú predzvesťou „zrodu“ patologického hráča. Existujú však povahové črty, ktoré sú pre patologických hráčov typické. Títo ľudia sú okolím vnímaní ako extrovertní, energickí, ľahkovážni, bezstarostníochotní podstúpiť riziko, so sklonmi k egocentrizmu až narcizmu, alebo (naopak) citovo labilní či nesústredení.

Psychoanalytické teórie uvádzajú ako príčinu prepuknutia patologického hráčstva aj nevyrovnaný vzťah s otcom či nedostatok materinskej lásky. Jedinec vraj podvedome inklinuje k finančnej strate, aby sa potrestal.

Tieto hypotézy sú ťažko dokázateľné, no všetci vieme, že útle detstvo položí základ pre formovanie celej osobnosti. Pokiaľ ide o vplyv výchovy a prostredia, vrodinnej anamnéze patologických hráčov sa často vyskytujú nasledujúce rodinné situácie:

 • rozvod rodičov,
 • úmrtie rodiča pred dosiahnutím veku adolescencie,
 • citové strádanie v rannom detstve,
 • výskyt hazardu v rodine,
 • finančné problémy v rodine.

Sociálno-ekonomické faktory

Najvýznamnejším sociálnym faktorom je vysoká dostupnosť rôznych foriem hazardných hier, resp. vplyv reklamy, ktorá motivuje k hazardnej činnosti. Navyše – žijeme v spoločnosti, kde sú peniaze veľmi vysoko v rebríčku hodnôt u väčšiny populácie.

K rizikovej skupine patria predovšetkým ľudia, ktorí sa pohybujú v prostredí herní (aj zamestnanci týchto herní), pravidelní návštevníci pohostinstiev a zariadení, kde sú hracie automaty (a iné formy hier), ale tiež ľudia, ktorí často konzumujú alkohol.

Môžu to byť však aj osoby, ktoré sa práve nachádzajú v zlej ekonomickej situáciia chcú sa z nej dostať vďaka výhre. To sa im málokedy podarí, keďže hranie vyžaduje určité skúsenosti a mentálnu spôsobilosť.

Väčšina patologických hráčov uvádza, že k hraniu sa dostali prostredníctvom svojich priateľov a známych. Najmä na mladých ľudí má silný vplyv partia.

Gamblérstvo sa týka rodín a celej spoločnosti

Čo sa stane so životom patologického hráča? Prehraté úspory, dlhy u rôznych pochybných veriteľov, úvery od nebankových subjektov (s vysokými úrokmi), strata majetku, strata zamestnania, rozpad rodiny, strata dôvery u najbližších. Dopad toho všetkého na psychický stav i fyzické zdravie je enormný.

Zamotanie sa v dlžobách môže viesť až k strate strechy nad hlavou. Nejeden človek sa ocitne na ulici práve kvôli hráčstvu. Ťažko si predstaviť tragickejší osud, snáď len s výnimkou nevyliečiteľnej choroby. Nejde však iba o život jedného človeka – patologickým hráčstvom býva postihnutá celá rodina.

A ďalej – liečba gamblérstva predstavuje finančnú stratu pre spoločnosť, pretože ju hradí zdravotná poisťovňa. A pokiaľ sa na to pozrieme z celospoločenského hľadiska, je tu tiež hrozba zvýšenej kriminálnej činnosti, ktorú gambléri páchajú.

Patologické hráčstvo a súčasná liečba

Keďže gamblérstvo má mnoho spoločných rysov s inými závislosťami (drogová závislosť, alkoholizmus), aj v liečbe sa používajú podobné postupy. Aby bola terapia účinná, častokrát je potrebná dlhodobá ústavná liečba, no na to zase potrebujeme súhlas pacienta.

V terapii sa využívajú rôzne metódy, napr. psychoedukácia, psychoterapia, rodinná terapia či rehabilitácia. V niektorých prípadoch je nasadená medikamentózna liečba, hlavne antidepresíva zo skupiny SSRI, ktoré potláčajú pohnútky k rýchlym impulzomzmierňujú depresie a úzkosti.

Po prepustení z ústavnej liečby nasleduje dlhodobé doliečovanie v špecializovaných ambulanciách. Užitočné sú aj kluby abstinujúcich hráčov. Recidívy sú, žiaľ, dosť časté.

Liečebňa pre gamblérov?

Na Slovensku sa možno liečiť z patologického hráčstva v mnohých centrách, alebo na jednotlivých psychiatrických oddeleniach, no jediným špecializovaným pracoviskom na liečbu nelátkových závislostí a patologického hráčstva je Psychiatrické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Bohaté skúsenosti s liečbou gamblérov majú aj lekári v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o., Predná Hora.

Gamblérstvo – ako prestať?

Odpoveď odborníkov znie: úplne sa z gamblérstva nevyliečite. Ani po mnohých rokoch si človek nemôže povedať, že je vyliečený, a preto bude preňho vždy nebezpečné, keď si pôjde „len-tak“ zahrať. Jedinou cestou k úspechu – podobne ako pri alkoholizme – je celoživotná abstinencia.

 

CELÝ ČLÁNOK TU
ZDROJ OBRÁZKU: Pixabay.com

Nezaradené
Načítava sa…