Gambler musí po liečbe doživotne abstinovať

19. decembra 2017

Gambler musí po liečbe doživotne abstinovať

Všetko je odpustené, aj keď nie zabudnuté. Vyliečený gambler sa vracia z ústavu. Ani v tejto chvíli si však nemôže on, ani jeho rodina povedať – vyhrali sme. O nutnej doživotnej abstinencii, o príprave pacienta aj rodiny na situácie po návrate z liečenia, sme sa zhovárali s riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí Košice MUDr. Borisom Bodnárom, MBA. Klienta aj rodinu pripravujete na obdobie návratu po liečbe už počas samotnej liečby. „Pacienti sa počas ústavnej liečby naučia mnohé teoretické poznatky o príznakoch závislosti, jej príčinách, rozvoji, dôsledkoch a o spôsobe, ako uskutočniť zmeny vo svojom živote, aby abstinovali. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby svoje poznatky premenili na konkrétne kroky. Musia ich uskutočňovať hneď prvý deň po prepustení. V úsilí abstinovať musia byť vytrvalí. Je to dlhodobý proces, ktorý ústavnou liečbou iba začal a nie skončil, ako si to mnohí myslia. Nestačí len chcieť, v realizácii zmien musia byť oni aktívni. Zdôrazňujeme tiež, že liečba nekončí odchodom z nemocnice, má pokračovať dlhodobo a majú sa doliečovať. Rodinu pacientov učíme, čo je to závislosť, aké sú jej príznaky a aké sú hlavné princípy liečby. Niektorí príbuzní tiež považujú ukončenie ústavnej liečby za koniec liečby a považujú pacientov za vyliečených. Je dobré, ak rodina chápe, že u každého je potrebné ďalšie doliečovanie.“ Je potrebná ambulantná forma doliečovania po návrate z ústavnej liečby? „Ambulantná forma liečby je len pokračovaním liečby. Ak ju jedinec neabsolvuje, tak sa prestal liečiť a sám si len ťažko poradí. V tomto robí mnoho pacientov chybu. Myslia si, že všetko zvládnu sami a že ich sa niektoré pravidlá netýkajú. Každý má mať svojho psychiatra, mal by chodiť na skupinové stretnutia abstinujúcich, má možnosť absolvovať individuálnu psychoterapiu alebo rodinnú terapiu. Všetky modality ambulantnej liečby u nás poskytujeme.” Návrat je často plný zlých správ. Asi najhoršie doľahne na vyliečeného gamblera strata zamestnania, rozvod. „Veľkú nepohodu spôsobujú okrem straty zamestnania a rozvodu aj veľké dlhy, vážne konflikty v rodine, strata dôvery, ktoré ešte nemusia viesť k rozvodu. Sú to často dôsledky závislosti, s ktorými sa musí dotyčný jedinec vyrovnať. Nemôžu to byť výhovorky pre ďalšie hranie, ani si nemôže jedinec klásť podmienky, že nebude hrať, keď s ním partner ostane. Každý by chcel mať dobré sociálne zázemie, aby sa mu dobre abstinovalo, ale niekedy to nie je možné. Pacient si musí uvedomiť, že hraním svoje zázemie výrazne narušil a musí sa naučiť prevziať za to zodpovednosť.“ Na abstinujúceho gamblera číhajú nástrahy. Bývalí kamaráti, chodenie okolo herní, posedenia pri alkohole… „Takéto externé faktory z okolia človeka so závislosťou nevymiznú. Musí sa vedľa nich naučiť žiť. Aktivita v liečbe sa prejavuje tým, ako si jedinec nástrahy uvedomuje. Či nad nimi len nemávne rukou a nemá pocit, že nemusí nič urobiť. O každom z uvedených faktorov má rozmýšľať a nájsť riešenie, ako sa mu vyhnúť alebo zvládnuť. V prvom rade nemá chodiť do herne a nemá sa stretávať s rizikovými kamarátmi. Toto musí uskutočniť on sám. Nástrahami však nie sú len vonkajšie okolnosti, ale aj postoje a nápady pacienta. Myšlienka, že po určitom čase by už mohol hrať kontrolovane alebo že sa už nemusí doliečovať. To býva často začiatok recidívy.“ Rodina by mala byť nápomocná. Dôležité je rozprávanie o všetkom, čo sa deje okolo gamblera. „Abstinencia je primárnou úlohou pacienta, nie jeho rodiny. Hlavne ten, kto má závislosť, má vyvinúť snahu a aktivitu, aby si s týmto životným problémom poradil. Rodina mu môže pomôcť. Mala by však vedieť, čo potrebuje. Nemá za pacienta urobiť jeho povinností  či ´všetko´. To je hrubá chyba.“ Abstinujúci alkoholici majú svoje kluby. Stretávajú sa takto aj gambleri? „Aj títo pacienti chodievajú na skupinové stretnutia, ktoré sú pokračovaním liečby, teda súčasťou doliečovania. Diskutujú navzájom o prvých dňoch abstinencie, o tom, čo urobili, o svojich úspechoch, ale aj chybách. V neskoršej fáze liečby hovoria o tom, ako si abstinenciu udržať. V skupine majú možnosť vyjadriť svoje  postoje, spôsoby riešenia problémov, požiadať o pomoc pri ťažkostiach, ktoré nevedia sami vyriešiť.“ Gambleri majú veľké, často až nesplatiteľné dlhy. „Splácanie dlhov je súčasťou liečby. Je to nevyhnutnosť, o ktorej pacientov informujeme. Dlhmi sú aj podlžnosti voči rodine. Mnohí pacienti hovoria o dlhoch, len ak ich majú voči finančným inštitúciám, čo nie je pravda. Aj v takomto prípade je potrebné, aby jedinec svoje dlhy splatil. To je jeden z cieľov liečby,“ hovorí Boris Bodnár. „Väčšina pacientov má problém uhradiť dlžoby naraz. Preto je potrebné, aby si dohodli splátkový kalendár. S každým veriteľom. Vyzývame ich k tomu, aby v tom boli aktívni a riešili to.“

CELÝ ČLÁNOK TU
ZDROJ OBRÁZKU: Pixabay.com

Nezaradené
Načítava sa…