10. januára 2019

Ako funguje register vylúčených hráčov – tlačové stanovisko

BRATISLAVA  10. januára 2019 – Ľudia odmietajú pracovníkom herní predložiť občianske preukazy, nemajú dostatok informácií ako funguje register vylúčených osôb.

Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela Zákona o hazardných hrách, ktorá prevádzkovateľom herní ukladá povinnosť preveriť  každého, či sa nenachádza v registri vylúčených osôb. Ide o preventívne opatrenie, ktoré Asociácia zábavy a hier plne rešpektuje, no denne je zároveň zavalená otázkami ľudí, ktorí v niektorých prípadoch aj slovne útočia na  zamestnancov herní  a nie sú ochotní poskytnúť im svoj doklad totožnosti. „Obviňujú nás z porušovania zákona o osobných údajoch no zmätení sú najmä ľudia, ktorí herňu nenavštívili za účelom hrania a musia sa rovnako ako hráči legitimovať. Zákon nám však ukladá povinnosť preveriť každú osobu. Registrom musia každý deň prejsť aj samotní zamestnanci, upratovačky, opravári, dodávatelia tovaru či návštevníci kaviarenských častí herne, skrátka všetky osoby vstupujúce do prevádzky.“ , povedala  Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier (AZAH).

Do registra vylúčených osôb patria poberatelia dávok v hmotnej núdzi, poberatelia sociálnych štipendií, osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo a súhlasia so zápisom do registra alebo ľudia, ktorí požiadajú o samovylúčenie.  „Obracajú sa na nás bývalí hráči, ktorí prešli liečením, no v registri sa nenachádzajú. Po novom sa lekári pri stanovení diagnózy F63.0 automaticky opýtajú pacientov, či súhlasia s nahlásením do registra. Ak nesúhlasia, informácia sa ďalej nedostane. Ak sa však liečili v minulosti, keď povinnosť ponúkať zápis do registra lekári nemali, majú možnosť vyplniť žiadosť o samovylúčenie. Ako to funguje, je najčastejšie kladená otázka.“ , dodáva Lukáčová z AZAH.

Tlačivo so žiadosťou o vylúčenie z účasti na hazardných hrách je k dispozícii na stránke ministerstva financií. Po jeho vyplnení musí žiadateľ doložiť notársky overený podpis a poslať ho späť ministerstvu. Zápis je okamžitý, jeho vymazanie je však možné až po pol roku. Ak má žiadateľ záujem aj o potvrdenie o zaradení do registra, musí o to ministerstvo požiadať.  Rovnako je možné žiadosť podať elektronicky cez portál verejnej správy www.slovensko.sk . „ S tlačivom sa môžete stretnúť aj v samotných herniach, hoci nám zákon zatiaľ túto povinnosť neukladá. Asociácia odporúča svojim členom, aby boli tlačivá na prevádzkach k dispozícii a aby zamestnanci vedeli ľudí informovať ako zápis funguje.“ , hovorí Dominika Lukáčová.

Veľmi dôležitá je pre ľudí navštevujúcich herne informácia, že jediným správcom registra je ministerstvo financií. Iba ministerstvo pozná dôvod a dátum zápisu osoby do registra a je jediné oprávnené poskytnúť osobám vylúčeným z hrania tieto informácie. „V herni sa jej návštevník preukáže občianskym preukazom, z ktorého údaje (meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia) odošle zamestnanec do Datacentra a dostane okamžitú odpoveď, či osoba v herni môže ostať alebo ju musí opustiť. Dôvod vylúčenia nevidíme a chceme všetkých ubezpečiť, že  údaje nijako neuchovávame a ani s nimi ďalej nepracujeme. Máme ich k dispozícii len počas ich overenia.“, uzatvára Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier.

Na záver chceme upozorniť poberateľov dávok v hmotnej núdzi, že sa budú v registri nachádzať ešte približne dva mesiace, aj po ukončení ich poberania, kým prebehne celý proces aktualizácie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny až po Datacentrum.

Nezaradené
Načítava sa…